Poprzedni wpis z tej serii, zatytułowany Wyrażenia logiczne (gdzie sens? gdzie logika?) poświęcony był zagadnieniom czysto matematycznym. Jednak nie samą stricte matematyką człowiek żyje, zatem dzisiejszy, dedykowany będzie zagadnieniom związanym z prostymi operacjami na tekstach. Zatem; operacje na tekstach. Let’s do it!

Czytaj dalej

W poprzednim wpisie, zatytułowanym Wyrażenia algebraiczne (już kiedyś o tym słyszałem…) poznaliśmy podstawowe zasady dotyczące, jak sama nazwa mówi wyrażeń algebraicznych w C#. Dziś opowiemy sobie również o wyrażeniach, jednak będą to wyrażenia logiczne.  

Czytaj dalej

Dziś napiszemy naszą pierwszą aplikację w C# .NET. Poznamy nieco składnię języka C# oraz padną po raz pierwszy takie terminy jak klasa oraz metoda, którym przyjrzę się nieco dokładniej w kolejnych wpisach. Nie wchodzę w szczegóły dotyczące przygotowania środowiska ze względu na fakt, że IDE w tym jak i w każdym innym przypadku dotyczącym nauki […]

Czytaj dalej

Jako, że dla osoby zgłębiającej meandry .NET nic nie może umknąć uwadze, poniżej załączam moje dzisiejsze znalezisko – niezwykle pomocne, niezwykle rzeczowe oraz niezwykle… duże. Enjoy!

Czytaj dalej

Ten dzień przejdzie do historii, mojej historii… Dziś 5/3/2017 roku, piszę/mówię Hello World. Po wielu próbach; mniejszych, większych, znów zaczynam widzieć światełko w internetowym tunelu, lecz dokąd prowadzi ten tunel? Przekonajmy się.

Czytaj dalej