Po dłuższej przerwie w publikacji postów na moim blogu – czas na powrót. I to powrót w nie byle jakim stylu, bo niesie on ze sobą instrukcje warunkowe. W poprzednim wpisie z tej serii, zatytułowanym jako kolejność wykonywania działań w C#, jak i w pozostałych wpisach, gdzie uruchamialiśmy swój kod, wszystkie programy działały w sposób liniowy, gdzie polecenia wykonywane były […]

Czytaj dalej

Postęp jest genialny w swojej prostocie i tylko idąc z postępem jesteśmy w stanie odkrywać nowe, uczyć się nowych rzeczy. W tej serii wpisów napisaliśmy swoją pierwszą aplikację konsolową (Pierwsza aplikacja (konsolowa)), poznaliśmy Zmienne i ich typy, powiedzieliśmy sobie nieco o wyrażeniach algebraicznych (Wyrażenia algebraiczne (już kiedyś o tym słyszałem…)), były także wyrażenia logiczne (Wyrażenia […]

Czytaj dalej

Poprzedni wpis z tej serii, zatytułowany Wyrażenia logiczne (gdzie sens? gdzie logika?) poświęcony był zagadnieniom czysto matematycznym. Jednak nie samą stricte matematyką człowiek żyje, zatem dzisiejszy, dedykowany będzie zagadnieniom związanym z prostymi operacjami na tekstach. Zatem; operacje na tekstach. Let’s do it!

Czytaj dalej

W poprzednim wpisie, zatytułowanym Wyrażenia algebraiczne (już kiedyś o tym słyszałem…) poznaliśmy podstawowe zasady dotyczące, jak sama nazwa mówi wyrażeń algebraicznych w C#. Dziś opowiemy sobie również o wyrażeniach, jednak będą to wyrażenia logiczne.  

Czytaj dalej

Programy pisane przez programistów (niezależnie od używanej technologii) pracują jak nie trudno się domyślić na danych. Dane te znów z kolei są różnego typu i dziś powiemy sobie kilka słów na temat danych oraz ich typów.

Czytaj dalej

Jako, że dla osoby zgłębiającej meandry .NET nic nie może umknąć uwadze, poniżej załączam moje dzisiejsze znalezisko – niezwykle pomocne, niezwykle rzeczowe oraz niezwykle… duże. Enjoy!

Czytaj dalej