DSP2017

Uczestnictwo w ciekawych projektach to olbrzymia wartość. Podobnie jest z meetup-ami, konferencjami, warsztatami, laboratoriami czy różnego rodzaju spotkaniami z ludźmi, skupionymi wokół konkretnej, interesującej nas technologii.

Czytaj dalej

Postęp jest genialny w swojej prostocie i tylko idąc z postępem jesteśmy w stanie odkrywać nowe, uczyć się nowych rzeczy. W tej serii wpisów napisaliśmy swoją pierwszą aplikację konsolową (Pierwsza aplikacja (konsolowa)), poznaliśmy Zmienne i ich typy, powiedzieliśmy sobie nieco o wyrażeniach algebraicznych (Wyrażenia algebraiczne (już kiedyś o tym słyszałem…)), były także wyrażenia logiczne (Wyrażenia […]

Czytaj dalej

Poprzedni wpis z tej serii, zatytułowany Wyrażenia logiczne (gdzie sens? gdzie logika?) poświęcony był zagadnieniom czysto matematycznym. Jednak nie samą stricte matematyką człowiek żyje, zatem dzisiejszy, dedykowany będzie zagadnieniom związanym z prostymi operacjami na tekstach. Zatem; operacje na tekstach. Let’s do it!

Czytaj dalej

W poprzednim wpisie, zatytułowanym Wyrażenia algebraiczne (już kiedyś o tym słyszałem…) poznaliśmy podstawowe zasady dotyczące, jak sama nazwa mówi wyrażeń algebraicznych w C#. Dziś opowiemy sobie również o wyrażeniach, jednak będą to wyrażenia logiczne.  

Czytaj dalej

Tegoroczny 4developers dobiegł końca. Pozostały wspomnienia (i to jakie) oraz wiedza, bo to przecież ona tu jest najważniejsza. Mnogość ścieżek (tj. Applications Architectures, Java, JavaScript, .NET, Python, Workshops, PHP, Ruby, Bottega IT Minds, Business Relations & Soft Skill, GameDev, Front-End) oraz zakres wiedzy jaką podczas każdej z nich przedstawiali prelegenci był w tym roku naprawdę imponujący.

Czytaj dalej

W poprzednim wpisie omawialiśmy zmienne oraz ich typy, dziś zaś powiemy sobie czym są wyrażenia algebraiczne.

Czytaj dalej

Programy pisane przez programistów (niezależnie od używanej technologii) pracują jak nie trudno się domyślić na danych. Dane te znów z kolei są różnego typu i dziś powiemy sobie kilka słów na temat danych oraz ich typów.

Czytaj dalej

Dziś napiszemy naszą pierwszą aplikację w C# .NET. Poznamy nieco składnię języka C# oraz padną po raz pierwszy takie terminy jak klasa oraz metoda, którym przyjrzę się nieco dokładniej w kolejnych wpisach. Nie wchodzę w szczegóły dotyczące przygotowania środowiska ze względu na fakt, że IDE w tym jak i w każdym innym przypadku dotyczącym nauki […]

Czytaj dalej

Jako, że dla osoby zgłębiającej meandry .NET nic nie może umknąć uwadze, poniżej załączam moje dzisiejsze znalezisko – niezwykle pomocne, niezwykle rzeczowe oraz niezwykle… duże. Enjoy!

Czytaj dalej

Ten dzień przejdzie do historii, mojej historii… Dziś 5/3/2017 roku, piszę/mówię Hello World. Po wielu próbach; mniejszych, większych, znów zaczynam widzieć światełko w internetowym tunelu, lecz dokąd prowadzi ten tunel? Przekonajmy się.

Czytaj dalej